Jurģis Šķilters: Ievads kognitīvajās zinātnēs: sajūtas, uztvere, priekšstati un domāšana

Kognitīvās zinātnes pēta mūsu psihi un tajā notiekošos procesus: kā uztveram informāciju, domājam, atceramies un veidojam priekšstatus. Tā ir viena no mūsdienu zinātņu kopainā visstraujāk attīstītajām starpdisciplināro zinātņu jomām ar lielu praktisku un teorētisku pienesumu. Kursā uzzinātais un saprastais arī mums lieti noderēs, lai labāk izprastu mūsu pašu psihi un tās norises.
 
Šajā kursā aplūkosim procesus, kuru rezultātā no ārējās pasaules iegūtās informācijas veidojas uztvere un zināšanas. Kursa gaitā diskutēsim ātrus un nekontrolējamus procesus, kas balstās cilvēka uztverē un ir lielākoties neatkarīgi no pieredzes, kā arī salīdzinoši lēnus, saistītus ar domāšanu, pieredzi, zināšanām un problēmrisināšanu.
 
Vienas lekcijas ilgums: apm. 80 minūtes. Kopā ar lekcijām kursa dalībniekiem tiks piedāvāti lasīšanas materiāli tēmas padziļinātākai apguvei (angļu val.)
 
Klausītāji, auditorija: ikviens, kuru interesē labāk izprast savas psihes norises; lai uztvertu kursā runāto, īpašas priekšzināšanas nav nepieciešamas.
 
Klausītāju ieguvumi: Lielāka izpratne par to, kā darbojas mūsu psihe un kognitīvie procesi: sajūtas, uztvere, priekšstati un domāšana.
 
Lekciju kursa norise: lekcijas notiks reizi nedēļā otrdienās, sākot ar 6. februāri LU Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes 500. auditorijā, Aspazijas bulvārī 5, Rīgā.
 
 
Par lektoru
 
Jurģis Škilters, Dr., profesors LU Datorikas fakultātē, LU Datorikas fakultātes uztveres un kognitīvo procesu laboratorijas vadītājs, vairāku desmitu starptautisku pētījumu autors vai līdzautors. Galvenie pētniecības virzieni – telpas un vizuālā uztvere, semantika, loģiskā reprezentācija. Lasījis lekcijas un veicis pētniecisko darbu ASV, Itālijā, Vācijā u.c.
 
Foto: Toms Grīnbergs, Latvijas Universitāte

Lekciju saraksts

1. lekcija: Kognitīvo zinātņu attīstība un uztveres un kognitīvo procesu struktūra

6. februārī, plkst. 18.30, LU Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes 500. auditorijā, Aspazijas bulvārī 5

 

Lekcijā tiks skaidrots mūsdienu zinātnē pamatotais uztveres un kognitīvo procesu saistījuma modelis un nošķīrums starp t.s. ātrajām un lēnajām norisēm. Tiks aplūkoti arī trīs pamatskaidrojumi kognitīvajiem un uztveres procesiem (atbilstoši to vēsturiskajai un sistemātiskajai attīstībai) kognitīvie procesi kā (a) skaitļojami, (b) neirāli vai (c) mijiedarbībā ar vidi veidoti.

2. lekcija: Cilvēka atmiņa, patība, domāšana, sadalītie kognitīvie procesi

13. februārī, plkst. 18.30, LU Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes 500. auditorijā, Aspazijas bulvārī 5

 

Lekcijā tiks skaidrota kognitīvo procesu struktūra, īpašu uzmanību pievēršot (a) kognitīvai reprezentācijai un domāšanai, (b) atmiņas veidiem un to specifikai, (c) cilvēka patībai. Kritiski diskutēti tiks īstās, sociālās un sadalītās patības jēdzieni. Lekcija sniegs nelielu ieskatu arī cilvēka kognitīvajos procesos mijiedarbojoties ar digitāliem rīkiem. Lekcijas gaitā diskutēsim vairākus reprezentācijas modeļus (piem., duālās kodēšanas u.c.).

3. lekcija. Vizuālā uztvere

20. februārī, plkst. 18.30, LU Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes 500. auditorijā, Aspazijas bulvārī 5

 

Lekcija sniegs izvērstu pārskatu ātrajiem uztveres procesiem, īpašu vērību veltot vizuālajai uztverei. Aplūkojamo jautājumu vidū būs vizuālā grupēšana, formas piešķiršana un objektu noturīgums (konstance).

Lekcijas gaitā atbildēsim uz jautājumu par to, kas ir pamatā  t.s. kleitas ilūzijai (“the dress”). Lekciju noslēgs krāsu uztveres pārskats un krāsu un citu maņu un kognitīvo procesu saistījums.

4. lekcija. Telpas un multimodālā uztvere.

27. februārī, plkst. 18.30, LU Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes 500. auditorijā, Aspazijas bulvārī 5

 

Pirmajā lekcijas daļā dalībnieki tiks iepazīstināti ar kognitīvo karšu jēdzienu un telpas uztveres un kognitīvajiem procesiem. Tiks skaidrotas atšķirības starp vizuālā lauka telpu un navigācijas telpu.

Lekcijas otrajā daļā tiks sniegts uztveres un kognitīvo procesu pārskata kopsavilkums, pievēršot uzmanību tam, kā atsevišķās maņas un kognitīvie procesi mijiedarbojas. Tādējādi pārrunāsim multimodālās un sinestētiskās uztveres principus un to, kāpēc, piemēram, ēdienu tikai daļēji baudām ar garšas palīdzību, kā arī to, kādi maņu pārslēgšanās un saslēguma principi pavada cilvēku ikdienā.