Andris Vecumnieks: Pasaules izcilākie komponisti

Kas ir izcils komponists? Kādi ir izcilības kritēriji? Kādas vērtības nosaka, ka viena autora mūziku spēlē gadsimtiem ilgi, savukārt cits tiek aizmirst tūliņ pēc nāves? Kāpēc ir autori, kuri, neraugoties uz samērā zemo daiļrades lietderības koeficientu kļūst slaveni, populāri un iegūst nemirstību tikai pateicoties dažiem un pat vienam skaņdarbam. Un kā lai izskaidro, ka citiem komponistiem, kuru daiļrades devums kvantitatīvi nebūt nav izvērtējams augsti, ir atstājuši nākamajām paaudzēm tādas kvalitātes, kur katrs skaņdarbs ir mūžīga vērtība.
 
Šādus jautājumus vienmēr nākas uzdot, iedziļinoties un izvērtējot mākslas un kultūras procesus. Māksla (un t.sk. mūzika) ir ļoti subjektīva parādība, kur individualitātes un unikalitātes personības spilgtums ietekmē un nosaka objektīvus un universālus procesus un kritērijus. Subjektīvie faktori vērtību noteikšanā vienmēr ir bijuši aktuāli dažādu socioloģisko aptauju pamatā un jebkura "ranžēšana" un izvērtēšana ir subjektīvo faktoru summas vidējais rādītājs. Katram ir sava muzikālā gaume un pieredze, kas ļauj izvērtēt un noteikt savu TOP 100, TOP 50, TOP 25 utt. Ir grūti izvēlēties 100 komponistus, vēl grūtāk – 50, – 25, tad – 10, līdz beidzot 7, kurus var uzskatīt tiešām par izciliem. Šajā gadījumā noteicošais ir argumentācija – kāpēc tad mans subjektīvais uzskats ir motivēts un pamatots.
 
Cikla pirmajā lekcijā kopīgā diskusijā noskaidrosim, kas tad ir 7 pasaules izcilākie komponisti un veiksim šo personību atšifrējumu. Klausītāju subjektīvo pieredzi un pārliecību mēģināsim līdzsvarot ar objektīvo daiļrades izvērtējumu. Savukārt nākamajās trijās nodarbībās mēģināsim iedziļināties, kādi subjektīvi faktori ir bijuši par pamatu objektīvai šo komponistu daiļrades izcelšanai un pārcelšanai pāri citiem skaņražiem, kuru nozīme un ievērība nebūt nav "zemē metama", bet tomēr neļauj tos pieskaitīt pie izcilību kategorijas. Tam kalpos manas personiskās pieredzes argumenti, audio un video materiāli kā arī visu klausītāju individuālā pārliecība un vispārējā ieinteresētība. Visu triju komponistu personības tiks izvērtētas, balstoties uz simfonijas žanra attīstības procesu, iezīmējot tā robežpunktus – sociālās un estētiskās nozīmības aizsākums klasicisma un hromatisma stilistikā (Bēthovens), pilnbrieds un noriets ekspresionisma priekšnojautās (Mālers) un žanra aktualitātes atdzimšana sociālistiskā reālisma estētikas skatījumā (Šostakovičs).
 
Lekcijas iecerētas kā interaktīvas diskusijas, iesaistot auditoriju piedāvāto problēmtēžu apspriešanā.
 
Vienas lekcijas ilgums: apm. 90 minūtes. 

 
Norises laiks un vieta: lekcijas notiks, sākot ar 9. aprīli, Bironīcā, Berga Bazārā, Rīgā.
 
Klausītāji, auditorija: ikviens, kurš mīl mūziku un vēlas paplašināt savu izpratni par to.
 
Pilna lekciju kursa (četras lekcijas) cena, apmeklējot to klātienē: 48 EUR.
 
Par lektoru
 
Andris Vecumnieks ir komponists, diriģents, lektors un pedagogs. JVLMA simfoniskā orķestra klases vadītājs. JVLMA asociētais profesors (kopš 2005. gada). Kamerorķestra Sinfonia concertante mākslinieciskais vadītājs. LNSO bērnu koncertcikla vadītājs sadarbībā ar LeNeSOnu. Emīla Dārziņa mūzikas vidusskolas simfoniskā orķestra diriģents.

Lekciju saraksts

1. lekcija. Pasaules izcilākie (?) komponisti

9. aprīlī, plkst. 18.30 Birojnīcā, Berga Bazārā
 
- Izcilības kritēriji un to izvērtējums
- Individuālais un subjektīvais izcilības kritēriju vērtējums
- Komponistu TOP piedāvājums un tā analīze

2. lekcija. Ludvigs van Bēthovens. Mūzika un revolūcija

16. aprīlī, plkst. 18.30 Birojnīcā, Berga Bazārā
 
- Simfonijas žanra rašanās un tā nozīme Eiropas mūzikas kultūrā 18. gs. Mesa un simfonija
- Mākslas un revolūcija. Revolūcija un māksla
- Simfonijas žanra revolūcijas "aizsākums" L. van Bēthovena daiļradē
- Saturiskā piedāvājuma, tēlu loka, tematikas un mūzikas izteiksmes līdzekļu revolūcija
- Bēthovena mūzikas universālisms 20.-21. gs. sociālpolitisko notikumu kontekstā

3. lekcija. Gustavs Mālers. Trīs “nāves”

20. aprīlī, plkst. 18.30 Birojnīcā, Berga Bazārā
 
- Simfonija žanra attīstība un evolūcija 18.-21. gs. (no Haidna līdz Māleram)
- G. Mālera pareģojums – "trīs nāves"
- Pasaules modelis un tā izveide G. Mālera skatījumā ekspresionisma priekšnojautās

4. lekcija. Dmitrijs Šostakovičs. Personība un vara

30. aprīlī, plkst. 18.30 Birojnīcā, Berga Bazārā
 
- Personības un varas attiecības totalitārās sistēmas politisko un estētisko uzstādījumu kontekstā. Totalitārisma mākslas estētika
- Simfonija žanra "atdzimšana" totalitārisma apstākļos. "Slepenraksts" un zemteksti
- D. Šostakoviča simfonijas – laikmeta vēstures spogulis un PSRS vēstures sabiedriski politiskā konteksta atspoguļojums