Edgars Lapiņš, Mārtiņš Vaivars: Argumentācija un kritiskā domāšana

• Kādas prasmes ir padomā darba devējiem, kuri meklē „analītisku, kritiski domājošu” darbinieku?
• Kādi ir vienkāršākie un efektīvākie paņēmieni, kā aizstāvēt savu viedokli ar pamatotiem, pārliecinošiem un patiesiem argumentiem?
• Kā atpazīt biežāk izmantotos pārliecināšanas un maldināšanas trikus, kurus izmanto mārketingā, biznesā un politikā, kā arī ikdienas attiecībās — un uz tiem neuzķerties?
 
Šis kurss tapis, jo mēs vēlamies dzīvot, strādāt un līdzdarboties tādā Latvijas vidē, kurā valda izsvērti un racionāli lēmumi. Tādā vidē, kurā gan ietekmīgākie lēmumu pieņēmēji — organizāciju vadītāji un tautas kalpi — gan pilsoņi un patērētāji zina, kā ātri, efektīvi un lēti noskaidrot, kurus piedāvājumus var ņemt par pilnu, un kuri ir pārāk labi, lai tiem noticētu.
 
Sešās neformālās,interaktīvās lekcijās apgūsim argumentācijas un kritiskās domāšanas pamatprincipus. Pielietojot diskusijas, uzdevumus, lomu spēles, pārbaudes darbus un citas mācību metodes, apskatīsim, kā būvēt spēcīgi pamatotu argumentu, ko nozīmē kritiskā domāšana, kā darbojas zinātniskā metode, un kā šos rīkus izmantot argumentu veidošanā un lēmumu pieņemšanā.
 
Pētīsim, kā izvērtēt pierādījumus, ar kuru palīdzību tiek pamatoti apgalvojumi, un kādas ir izplatītākās loģikas kļūdas, kuras iezogas argumentos. Analizēsim reālas problēmsituācijas tādos kontekstos kā korporatīvo lēmumu pieņemšana, vēlēšanas, mārketings un reklāma, kā arī privāti finanšu lēmumi.
 
Uzsvaru liksim uz praktiskām, profesionālajā dzīvē pielietojamām prasmēm. Kursa mērķis ir tā dalībniekiem palīdzēt profesionālajā un,iespējams, arī privātajā dzīvē, sniedzot praktisku pieredzi ar efektīviem rīkiem un vadlīnijām sarežģītu problēmu risināšanā.
 
Prasības
 
Dalībai kursā nav nepieciešamas īpašas priekšzināšanas. Jābūt gataviem:
• piedalīties interaktīvās lekcijās (45-60 minūtes)
• pēc katras lekcijas piedalīties praktiskā nodarbībā (līdz 45 minūtēm),tai skaitā daloties ar saistošu personisko pieredzi
• veikt īsus mājasdarbus pēc katras lekcijas (ik nedēļu ieteicams atvēlēt vismaz 1 stundu)
• tiešsaistes gala pārbaudījuma nokārtošanai divu nedēļu laikā pēc pēdējās lekcijas veltīt vismaz 45 minūtes sev izdevīgā laikā.
Vismaz puse no ieteiktajiem papildus materiāliem būs angļu valodā.
  
Ja kursa noslēguma pārbaudījums nokārtots sekmīgi, aicināsim jūs saņemt sertifikātu par kursa apgūšanu.
 

Dalībnieku atsauksmes pēc lekciju kursa noklausīšanās
 
Kopējais novērtējums: 4.26 no 5.
 
"Visvairāk patika lekciju vieglums un nepiesātinājums ar teoriju. Praktiskie piemēri visu palīdz vieglāk uztvert."
"Labs pārskats par argumentāciju un kritisko domāšanu, lektori iedeva daudz informācijas avotus tālākai un padziļinātai interesējošo tēmu apgūšanai. Praktiskās nodarbības, ļoti labi sagatavoti mājasdarbi."
"Patika, ka nebija tikai sausa teorija, bet bija arī praktiskās nodarbības uz vietas, gan arī mājasdarbi. Tas lika papildus saņemties un vairāk iedziļināties konkrētajā tēmā. Liels pluss bija, ka paši lektori bija zinoši un ieinteresēti tēmā. Tas ļāva ar interesi sekot lekciju gaitai un līdzdarboties."
"Pasniedzēju entuziasms un tēma par loģikas kļūdām. Patiešām ar lielu interesi nodevos kursa apguvei! Tas bija ļoti interesanti, praktiski un žēl, ka tik ātri beidzās!"
  
 
Lektori
 
Edgars Lapiņš kopš 2011. gada ir viens no SkeptiCafe organizatoriem un Skeptiskās biedrības līdzdibinātājs un vadītājs. SkeptiCafe ir izglītojoši-izklaidējoši zinātnes un kritiskās domāšanas popularizēšanas un diskusiju pasākumi, kas sniedz neformālu platformu Latvijas vadošajiem zinātniekiem. Edgars ir pasniedzis kritisko domāšanu valsts pārvaldes, banku un NVO darbiniekiem, jauniešu organizācijām, skolēniem un studentiem.
 
Mārtiņš Vaivars ir tehnoloģiju uzņēmuma Infogram finanšu direktors un organizācijas QUO Tu Domā, kuras mērķis ir attīstīt kvalitatīvu debašu kultūru Latvijā, līdzdibinātājs un valdes loceklis. Mārtiņš ir pasniedzis debašu mākslu un publisko runu studentiem, vidusskolu skolotājiem, valsts pārvaldes, banku un NVO darbiniekiem, kā arī žurnālistiem. Studiju laikā Mārtiņš aktīvi iesaistījās debašu kustībā un kļuva par Kembridžas Universitātes debašu turnīra uzvarētāju un Eiropas Universitāšu debašu čempionāta trešo labāko runātāju. Mārtiņš ir absolvējis Oksfordas Universitāti, kur ieguva bakalaura grādu filosofijā, politikā un ekonomikā.

Lekciju saraksts

1. lekcija. Ievads argumentācijas teorijā

6. oktobrī plkst. 18.30 Birojnīcā, Berga bazārā

2. lekcija. Kritiskā domāšana – disciplinēts spriešanas veids

13. oktobrī plkst. 18.30 Birojnīcā, Berga bazārā

3. lekcija. Ievads zinātniskajā metodē

20. oktobrī plkst. 18.30 Birojnīcā, Berga bazārā

4. lekcija. Svarīgākie rīki nepatiesas vai maldīgas informācijas informācijas atpazīšanai

27. oktobrī plkst. 18.30 Birojnīcā, Berga bazārā

5. lekcija. Atspēkošana, retorika un debates

3. novembrī plkst. 18.30 Birojnīcā, Berga bazārā

6. lekcija. Kopsavilkums. Kā izmantot kritisko domāšanu pašizziņā un komunikācijā?

10. novembrī plkst. 18.30 Birojnīcā, Berga bazārā