Guna Kalniņa: Pareiza un moderna rakstu valoda – korektora padomi

Gunas Kalniņas sagatavotās un vadītās lekcijas palīdzēs:
 
- veikli tikt galā ar zināšanu robiem pareizrakstībā;
- vērst uzmanību uz biežākajām kļūdām un noskaidrot, kā tās labot;
- ieraudzīt virzienu, kādā valoda attīstās – saskatīt vietas, kur ir brīvība radoši izpausties;
- uzdrošināties par pareizrakstību domāt kā par veselā saprāta kategoriju.
 

Vienas lekcijas garums: 1 stunda + laiks jautājumiem un atbildēm.
 
Klausītāji, auditorija: visi, kas ikdienā saskaras ar tekstu rakstīšanu un rediģēšanu: žurnālisti, valsts pārvaldes darbinieki, blogeri, sabiedrisko attiecību speciālisti, reklāmas tekstu autori un visi citi, kas vēlas sazināties pareizā un mūsdienām atbilstošā latviešu valodā.
 
Kursa norises vieta: Birojnīca, Berga Bazārā.
 
Pilna lekciju kursa (4 lekcijas) cena, apmeklējot to klātienē: 40 EUR
Nordea bankas klientiem 15% atlaide.
 
Pareiza un moderna rakstu valoda – Jūsu uzņēmumā!
 

Pareiza un moderna rakstu valoda ir ne tikai indivīda pašapziņas jautājums, bet arī mūsdienīga uzņēmuma vizītkarte. Piedāvājam uzlabot sava uzņēmuma darbinieku rakstu valodas prasmes individuālās nodarbībās. Lai pieteiktos vai uzzinātu precīzāk par piedāvājumu, aicinām doties šeit.
  

Guna Kalniņa ir žurnāla Rīgas Laiks korektore, bērnu grāmatu un citu īpašu tekstu valodas redaktore kopš 1993. gada.
“Valodā visu laiku notiek pārmaiņas un attīstība. Rodas jauni jēdzieni, jaunu lietu nosaukumi – nepieciešamais vārds ātri iegrozās lietotājiem ērtākajā formā. Daudzas lietas latviešu gramatikā ir vienkārši jāzina un jāatkārto, ja rodas šaubas; gatavojot žurnālu, man ar to jāstrādā katru dienu.”

Lekciju saraksts

Pirmais vakars

4. februārī, plkst. 18.30 Birojnīcā, Berga Bazārā

1. Jauni vārdi, kas atnāk reizē ar jaunām lietām un jēdzieniem: tviteris, baneris, gūglēt.
2. Jauni termini un to rakstība: kodofons jeb namrunis, park&raid jeb mijotne, ekomāja, biodegviela.
3. Diskutējamas valodas normas: marka/brends/zīmols, termināls/terminālis, braunijs/brūniņš.
4. Biežākās kļūdas un vēl par vārdu pareizrakstību: finansu>finanšu, atpazīt>pazīt, kurš ir pastāvīgs, kurš patstāvīgs, papildu vai papildus.

Otrais vakars

11. februārī, plkst. 18.30 Birojnīcā, Berga Bazārā

1. Lielo sākumburtu lietošana: Latvijas Nacionālā bibliotēka, Starptautiskais Valūtas fonds, Ministru kabineta noteikumi un citi gadījumi.
2. Darbības vārdu pareizrakstība, līdzskaņu mija: gausties, lauzties, sniegties, ceļas, mitināmies, lemt>lemju, lēmu; cept>cepu, cepu, nākat/nāciet.
3. Apstākļa vārdu, partikulu un saikļu pareizrakstība: kaut kas, kaut kā, nez kad, neparko, it kā, tātad, līdzko, tikko, ne vien – bet arī.

Trešais vakars

18. februārī, plkst. 18.30 Birojnīcā, Berga Bazārā

1. Praktiskā interpunkcija teikuma beigās: punkts, jautājuma zīme, izsaukuma zīme, daudzpunkte un to kombinācijas.
2. Kā rīkoties teikuma vidū: komati, pēdiņas un citas pieturzīmes tiešajā runā, citātos.
3. Likt vai nelikt komatu: acīmredzot, bez šaubām, liels kā māja, lielāks, nekā varēja iedomāties.

Ceturtais vakars

23. februārī, plkst. 18.30 Birojnīcā, Berga Bazārā

1. Citvalodu īpašvārdu atveide: Nīderlande/Nēderlande, Hāga/Hāha.
2. Uzrunas, adreses, abreviatūras: Augsti godājamais N. kgs un citi godātie viesi.
3. Vārdu dalīšana pārnešanai jaunā rindā: pār-vērz-da-mies, vienau-dži, div-pa-dsmit, ku-lu-āri.
4. Skaitļu un skaitļa vārdu rakstība: 50 000 latu ceturtdien 19.00.