Guna Kalniņa: Praktiskas nodarbības pareizai un modernai rakstu valodai

LU Open Minded tīmekļa vietnē ikvienam video formātā ir brīvi pieejams Gunas Kalniņas astoņu lekciju kurss "Pareiza un moderna rakstu valoda", kurā atrodama virkne noderīgu padomu pareizai, precīzai un mūsdienīgai rakstu valodai.
 
Šajā lekciju kursā aicinām spert nākamo loģisko soli un apgūt pareizu un modernu rakstu valodu praktiskās nodarbībās.
 
Kā notiks nodarbības?
 
Nodarbības pirmajā daļā rakstīsim āķīgu diktātu (apm. 20 min). Nodarbības otrajā daļā (apm. 80 min) analizēsim uzrakstīto: labosim kļūdas, skaidrosim interpunkciju un gramatiku, diskutēsim par pareizas un mūsdienīgas valodas principiem.
 
Tā būs iespēja katram, analizējot paša uzrakstīto, apzināties savas rakstu valodas stiprās un vājās puses un līdz ar saprašanu uzlabot savu valodas lietojumu.
 
Nodarbībās uzsvars būs uz interpunkciju, bet darba gaitā kopīgi analizēsim arī citas kļūdas.
 
Norises vieta: fonda "Dots" telpas, Alberta ielā 13, Rīgā.
 
Vienas nodarbības aptuvenais garums: 90-120 minūtes.
 
Klausītāji, auditorija: ikviens, kurš raksta.
 
Pilna nodarbību cikla cena, apmeklējot to klātienē: 60 EUR.
 
Par lektori
Guna Kalniņa ir žurnāla Rīgas Laiks korektore, bērnu grāmatu un citu īpašu tekstu valodas redaktore kopš 1993. gada.
“Valodā visu laiku notiek pārmaiņas un attīstība. Rodas jauni jēdzieni, jaunu lietu nosaukumi – nepieciešamais vārds ātri iegrozās lietotājiem ērtākajā formā. Daudzas lietas latviešu gramatikā ir vienkārši jāzina un jāatkārto, ja rodas šaubas; gatavojot žurnālu, man ar to jāstrādā katru dienu.”

Lekciju saraksts

1. nodarbība

18. septembrī, plkst. 18.30 fonda "Dots" telpās, Alberta ielā 13, Rīgā.
Diktāts, kurā visvairāk būs saliktu teikumu.
Rakstīsim, labosim, analizēsim, diskutēsim.

2. nodarbība

20. septembrī, plkst. 18.30 fonda "Dots" telpās, Alberta ielā 13, Rīgā.
Visvairāk būs teikumu ar divdabja teicieniem.

3. nodarbība

25. septembrī, plkst. 18.30 fonda "Dots" telpās, Alberta ielā 13, Rīgā.
Visvairāk būs teikumu ar iespraudumiem, kā arī ar partikulām, kas nav iespraudumi.