Ivars Austers: Sociālā psiholoģija. Ilūzijas domājot par sevi un citiem

Šis būs optimistisks kurss par cilvēka psiholoģiskās dabas trūkumiem un to, cik daudz varam uzticēties savām nojausmām un emocionālajām reakcijām. Kā izrādās – tās itin bieži mūs maldina, tāpēc lieti noderēs prasme šīs situācijas atpazīt un nepieļaut ierastākās kļūdas.
  
Kursa gaitā pētīsim to, kā analizējam informāciju un pieņemam lēmumus – kam un kāpēc pievēršam uzmanību, ko atceramies un izvēlamies, kam piekrītam, pret ko protestējam.
  
Šie jautājumi pēdējos 50 gadus tiek pētīti sociālajā psiholoģijā. Un vēl aizvien tiek secināts daudz interesanta, daudz kā tāda, kas ir pretrunā ar to, ko saucam par savu intuīciju, un brīžiem pat šķiet esam pretrunā ar veselo saprātu.
  
Šī kursa mērķis ir piedāvāt jums faktus un rīkus, lai jums būtu iespēja rīkoties gudrāk, izsvērtāk un tālredzīgāk kā savā profesionālajā, tā arī privātajā dzīvē.
  
 
Vienas lekcijas garums: aptuveni 1 stunda.
  
Klausītāji, auditorija: cilvēki, kuri ikdienā saskaras ar informācijas analīzi, personālvadību un lēmumu pieņemšanu; visu līmeņu vadītāji, publiskā sektora darbinieki, žurnālisti, marketinga jomā strādājošie.
  
Ieguvumi: spēja kritiskāk un racionālāk izvērtēt informācijas izcelsmi un atbilstību patiesībai, pieņemt labākus, daudzpusīgākus un tālredzīgākus lēmumus, atpazīt maldinošos psiholoģiskos paternus un neļauties to ietekmei.
  
  
Par lektoru
  
Ivars Austers ir profesors LU Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātē. Doktora grādu (PhD) ieguvis Stokholmas Universitātē. Specializējies tādās jomās kā sociālā psiholoģija, lēmumu pieņemšana, sociālā izziņa, cilvēku vērtības un pētījumu metodoloģija. Daudzkārt publicējies starptautiskos zinātniskos žurnālos, līdzās tam veicis pieaugušo apmācību.
  

Lekciju saraksts

1. LEKCIJA. KURSA IEVADS

Sociālā realitāte ir lielā mērā cilvēka konstruēta, atmiņas par notikumiem nav stabilas, nemainīgas. Vēl vairāk, atmiņas bieži ir konstruētas. Tas, ko par sevi un citiem atceramies, ar mums ne vienmēr patiesībā ir noticis. Idejas un hipotēzes tiek pārbaudītas veidā, kas ir attālināts no optimālā.

 

Lekcijas prezentācija pieejama šeit.

Ieteicamo lasāmvielu (Hipotēžu pārbaude (Snyder & Swann (1978)) atradīsiet šeit.

2. LEKCIJA. NĒ, TO NU ES NEKAD NEDARĪTU!

Nepamestu citu nelaimē, būtu iejūtīgs pret citu ciešanām vai nekļūtu agresīvs. Laboratorijas eksperimenti par apstākļu ietekmi, jeb kā citi visai viegli panāk, ka darām trakas lietas.

 

Lekcijas prezentācija pieejama šeit.

Ieteicamo lasāmvielu "Solomona Aša eksperiments" (1956) atradīsiet šeit un šeit, "Milgrēma eksperiments" (1963): šeit un šeit.

3. LEKCIJA. PAMATA ATRIBŪCIJAS KĻŪDA

Domājot par kāda cita uzvedības cēloņiem, mēs par maz ņemam vērā situāciju, kurā darbība notikusi, bet pārlieku lielu vērību pievēršam cilvēkam pašam. Tā ir pamata atribūcijas kļūda.

 

Lekcijas prezentācija pieejama šeit.

Ieteicamo lasāmvielu par fundamentālu atribūcijas kļūdu atradīsiet šeit.

4. LEKCIJA. NĀKOTNE IR NENOTEIKTA UN NESKAIDRA

Bet lēmumi jāpieņem, jo nākotne ir neizbēgama. Talkā jāņem kādi asprātīgi paņēmieni. Tie ir ērti, taču var būt neprecīzi.

 

Lekcijas prezentācija pieejama šeit.

Ieteicamā lasāmviela: D. Kānemana Nobela lekcija (audio un pdf dokumenta formā).

5. LEKCIJA. MISTISKĀ DOMĀŠANA

Ne tikai tur tālu mūžamežos, arī 21. gadsimta ikdienā un pat universitātes auditorijās domājām ļoti līdzīgi saviem, piemēram, viduslaiku senčiem.

 

Lekcijas prezentācija pieejama šeit.

Ieteicamā lasāmviela: Pols Rozins par mistisko domāšanu šeit un šeit.

6. LEKCIJA. VAI PAŠI PAMANĀM KĻŪDAS UN NEOBJEKTIVITĀTES, PAR KURĀM ŠAJĀ KURSĀ STĀSTĪTS?

Visai negribīgi, un tas ir maigi teikts. Kāpēc? Par to šajā lekcijā. Noslēgums, kopsavilkums.

 

Lekcijas prezentācija pieejama šeit.

Ieteicamā lasāmviela: Emīlija Pronina par uztveres kļūdām, Ričards Vests par kognitīvu gudrību un kļūdīšanos.