Mārtiņš Vaivars: Argumentēta un skaidra publiskā runa

Vai jums bieži ir jāuzstājas citu cilvēku priekšā? Vai jūs šajās reizēs vēlētos labāk mācēt sasniegt savus mērķus? Vai vēlaties zināt, kurām lietām jāpievērš uzmanība, kad izvērtējat savu uzstāšanos?
 
Šajās Open Minded Practical nodarbībās īpaša uzmanība tiks pievērsta vairākiem elementiem, kuri ir svarīgi publiskajā runā – uzstāšanās saturam, treniņam pirms uzstāšanās, palīgmateriālu un prezentāciju izmantošanai, stājai, žestu valodai, balss izmantošanai, publikas iesaistei un tikšanai galā ar uztraukumu. Nodarbību mērķis ir dalībniekiem sniegt rīkus, ar kuru palīdzību kļūt krietni pārliecinātākiem un efektīvākiem savā profesionālajā un sabiedriskajā dzīvē.
 
Visas darbnīcās apskatītās idejas uzreiz ar dažādu praktisku vingrinājumu palīdzību tiks izmēģinātas dzīvē. Lai visvairāk iegūtu no nodarbībām, visiem dalībniekiem jābūt gataviem aktīvi iesaistīties vingrinājumos, kā arī sniegt un uzklausīt konstruktīvu kritiku no citiem nodarbību dalībniekiem.
 
Vienas nodarbības garums: 2h
 
Klausītāji, auditorija: visi, kas savā profesionālajā un sabiedriskajā dzīvē saskaras ar nepieciešamību uzstāties auditorijas priekšā un paust savu viedokli
 
Kursa norises vieta: Birojnīca Berga Bazārā
 
Pilna lekciju kursa (3 nodarbības) cena: 45 EUR
 
Tiem, kas būs apmeklējuši vismaz visas kursa nodarbības, noslēgumā piedāvāsim sertifikātu par kursa apgūšanu. Kurss notiks tikai klātienē!
 
Mārtiņš Vaivars ir uzņēmējs un organizācijas QUO Tu Domā, kuras mērķis ir attīstīt kvalitatīvu debašu kultūru Latvijā, līdzdibinātājs un valdes loceklis. Agrāk Mārtiņš bija finanšu direktors tehnoloģiju kompānijā "Infogram". Mārtiņš ir pasniedzis debašu mākslu un publisko runu studentiem, vidusskolu skolotājiem, NVO darbiniekiem un žurnālistiem. Studiju laikā Mārtiņš aktīvi iesaistījās debašu kustībā un kļuva par Kembridžas Universitātes debašu turnīra uzvarētāju un Eiropas Universitāšu debašu čempionāta trešo labāko runātāju. Mārtiņš ir absolvējis Oksfordas Universitāti, kur ieguva bakalaura grādu filozofijā, politikā un ekonomikā.

1. nodarbība. Plānošana, gatavošanās, tēmas izpēte

15. februārī, plkst. 18.30 Birojnīcā, Berga bazārā

2. nodarbība. Mērķa sasniegšana uzstājoties: 4 pārliecināšanas metodes

22. februārī, plkst. 18.30 Birojnīcā Berga Bazārā

3. nodarbība. Balss, ķermeņa valoda, struktūra, palīgmateriāli, tikšana galā ar uztraukumu un citi svarīgi runas elementi

29. februārī, plkst. 18.30 Birojnīcā Berga Bazārā