Vents Sīlis: Četras lekcijas par seksualitāti

Aicinām doties aizraujošā un inteliģentā četru vakaru garā ekskursā pa seksualitātes noslēpumaino valstību. Kursā izmantotas antropoloģijas, filosofijas, socioloģijas un psiholoģijas teorijas, kas skaidro mūsu ikdienas seksuālo uzvedību. Tā gaitā jūs uzzināsiet, kā veidojušies mūsdienu priekšstati par seksualitāti un kādēļ šie priekšstati nereti noved pie seksualitātes zaudēšanas. Kurss ļauj paplašināt savu izpratni par šo jautājumu un saprast, ko nozīmē autentiska seksualitāte un kā to veidot.
 
Vienas lekcijas garums: 1 stunda 10 minūtes + laiks jautājumiem un atbildēm.
 
Klausītāji, auditorija: visi, kam interesē padziļināt savu izpratni par seksualitāti ar aizraujoša stāstījuma veidā izklāstītām filosofijas, sociloloģijas un psiholoģijas zināšanām.
 
Pilna lekciju kursa (4 lekcijas) cena, apmeklējot to klātienē: 48 EUR.
 
No kursa dalībnieku atsauksmēm:
 
"Man viss patika. Piegājiens no trīs skatupunktiem. Lektora pasniegšanas veids. To, kā viņš rotaļājās ar izvēlēto materiālu, vērot bija vienkārši intelektuāla bauda."
"Pirmkārt, lekciju pasniedzējs ir harizmātiska persona. Otrkārt, ļoti īsā, bet interesantā un aizraujošā veidā informēja par pamatlietām, kas ir seksualitāte - no vēstures līdz mūsdienām."
"Lektors nedod konkrētu atbildi, bet liek aizdomāties teorētiski apcerošā, filozofiskā līmenī, kā arī ļauj spoguļot tēmu uz savu dzīvi un līdzcilvēku attiecībām."
  
 
Vents Sīlis ir Rīgas Stradiņa universitātes docents, filosofs un publicists, rakstu krājuma „Filosofiskā antropoloģija” (2015) redaktors.
“Humanitārās zinātnes ir radījušas ne tikai to valodu, ar kuru tiek aprakstīta cilvēka personība un to savstarpējās attiecības, bet arī pašu moderna cilvēka personību. Viena no visplašāk apspriestajām, taču joprojām grūti izskaidrojamām šīs personības daļām ir seksualitāte, erotiskā kaislība, un ar to saistītās tēmas – intimitāte un mīlestība. Lekcijās šķetināsim šīs pretrunīgās attiecības.”

Lekciju saraksts

Pirmā lekcija: Seksualitātes antropoloģija

9. augustā, plkst. 18.30 Birojnīcā, Berga Bazārā
 
Kā veidojies evolucionārajā psiholoģijā balstītais priekšstats par to, ka vīrieši un sievietes vērtē viens otru atkarībā no reproduktīvā potenciāla? Seksualitāte kā resurss un attiecību ekonomika – personību tirgus un sacensības par lielāku iekārojamību. Atsvešinātā seksualitāte un plakātiskās baudas.
Vai cilvēks pēc dabas ir monogāms, jeb tomēr poligāms?
Kādēļ daudziem pāriem ir grūti saglabāt seksuālo uzticību ilgtermiņā?
Kādēļ simboliskais, plakātiskais sekss ir nomācis reālo seksu?

Otrā lekcija: Seksualitātes apspiešana un atbrīvošana: filosofiskais un socioloģiskais skaidrojums

16. augustā, plkst. 18.30 Birojnīcā, Berga Bazārā
 
Seksa dualitātes problēma filosofijā: cīņa starp diviem Erotiem – vulgāro un dievišķo. Fiziskā un platoniskā mīlestība, heteroseksualitāte un homoseksualitāte senajā Grieķijā. Seksualitātes apspiešanas un atbrīvošanas sociālā vēsture: būtiskākās sociālās transformācijas. No kaislīgās mīlestības uz naratīvo (romantisko) mīlestību – seksualitātes autonomija un “tīro attiecību” jēdziens.
Kādēļ seksualitāte tika uzskatīta par bīstamu un apspiežamu?
Kas ir būtiskākās sociālās transformācijas, kuras ietekmē mūsu priekšstatus par seksu?
Ar ko seksuālā revolūcija atšķiras no erotiskās revolūcijas?

Trešā lekcija: Erotiskā inteliģence un maskulīnā seksualitāte

23. augustā, plkst. 18.30 Birojnīcā, Berga Bazārā
 

Esteres Perelas teorija par erotisko inteliģenci: vajadzību konflikts, kur tieksme pēc drošības nonāk pretrunā ar vēlmi pēc piedzīvojumiem un asām izjūtām. Iekāres skatiens un iekāres telpa – distances loma pāru dinamikā. Nedrošības un nenoteiktības princips attiecībās. Maskulīnā seksualitāte – epizodiskums, fallocentrisms un emocionālās autonomijas trūkums. Mīlēšanās un junk sex.
Kādēļ ilgstošās, stabilās, mīlošās attiecībās pazūd seksualitāte?
Cik daudz nenoteiktības ir vajadzīgs attiecībās, lai nešķirtos un vienlaikus neapniktu viens otram?
Kādēļ seksualitāte un mīlestība nav identiskas?
Kādas ir vīriešu attiecības ar savu ķermeni un seksualitāti?

Ceturtā lekcija: Seksualitāte kā attiecības starp garu un ķermeni

30. augustā, plkst. 18.30 Birojnīcā, Berga Bazārā
 
Ceļš pie sevis: apzinātība, iniciācija, transformācija. Vīrieša un sievietes iniciācija – atbildes uz pamatjautājumiem. Seksualitāte kā garīgs uzdevums Jura Rubeņa koncepcijā. Psihoseksuālās attīstības stadijas – sexus, eros, amor, agape. Sekss kā komunikācijas forma, kas ved uz savstarpēju atzīšanu un numinozu pieredzi.
Vai seksualitāte var atrisināt eksistenciālas problēmas?
Kas ir iniciācija un kāda ir seksualitātes loma tajā?
Kāda ir seksualitātes nozīme pieauguša cilvēka dzīvē?
Kas ir psihoseksuālā attīstība un kā to īstenot?