Rūta Gabaliņa: Spēcīga un korekta argumentācija

Klasiskā nozīmē argumentācija nozīmē spēju efektīvi un pamatoti paust viedokli. Argumentācijas prasmes ir cieši saistītās ar kritisko domāšanu, publiskās runas un retoriskajām prasmēm, kā arī palīdz kritiski vērtēt dažādus apgalvojumus medijos, politikā un citur.
 
Šī lekciju kursa ietvaros būs iespējams iepazīties ar spēcīgu argumentu sagatavošanas pamatiprincipiem, identificēt un norādīt uz argumentācijas nepilnībām un kļūdām, kā arī iepazīties ar argumentu prezentēšanas, tai skaitā publiskās runas (runas struktūra, mīmika, žesti), pamatprincipiem.
 
Kursa ietvaros īpaša uzmanība tiks pievērsta sabiedrībā aktuāliem piemēriem un tēmām, kā arī praktiski pielietojamām prasmēm. Katras lekcijas sākumā dalībnieki tiks iepazīstināti ar argumentācijas teorijas pamatiem, un lekcijas otrajā pusē tiks organizēts praktisks treniņš, kura ietvaros dalībnieki individuāli vai komandās varēs pielietot iegūtās zināšanas dzīvē.
 
Norises vieta: kurss notiks fonda atvērtai sabiedrībai DOTS telpās, Alberta ielā 13, Rīgā.
 
Vienas nodarbības aptuvenais garums: 2 stundas.
 
Klausītāji, auditorija: ikviens, kurš savā ikdienā saskaras ar nepieciešamību paust un aizstāvēt savu viedokli pārliecinošā, skaidrā un korektā veidā.
 
Pilna nodarbību cikla cena, apmeklējot to klātienē: 48 EUR. Nordea bankas klientiem 15% atlaide.
 
Teorētisko un praktisko nodarbību aptuvenais sadalījums: 50/50.
 
Par lektori
Rūta Gabaliņa ir valdes locekle organizācijā “Quo tu domā?”, kuras mērķis ir attīstīt kvalitatīvu debašu kultūru Latvijā, ar plašu pieredzi debašu, argumentācijas un publiskās runas apmācību vadīšanā skolēniem, studentiem un skolotājiem. Rūta ir pabeigusi Rīgas Ekonomikas augstskolu, kur studiju laikā pārstāvēja Latviju debašu turnīros visā Eiropā, tai skaitā prestižo Kembridžas un Oksfordas universitātes debašu turnīru finālos un Eiropas augstskolu debašu čempionāta ceturdaļfinālā.

Lekciju saraksts

1. nodarbība

15. martā, plkst. 18.30 fonda "DOTS" telpās, Alberta ielā 13, Rīgā.
Argumentācijas pamati un argumentu izveides modeļi + praktiskā nodarbība.

2. nodarbība

22. martā, plkst. 18.30 fonda "DOTS" telpās, Alberta ielā 13, Rīgā.
Atspēkošana un argumentācijas kļūdas + praktiskā nodarbība.

3. nodarbība

29. martā, plkst. 18.30 fonda "DOTS" telpās, Alberta ielā 13, Rīgā.
Argumentu prezentēšana un publiskā runa + praktiskā nodarbība.