Tiešsaistes kursi uzņēmumu darbiniekiem: pavasara sesija

LU Open Minded komanda ir sagatavojusi tiešsaistes kursu piedāvājumu uzņēmumiem darbinieku apmācībai. Projekta tiešsaistes kursu klāstā jau ir virkne interesantu un noderīgu lekciju kursu, kuri var palīdzēt dažādu darba pienākumu veikšanā, gan arī tādi, kas saistīti ar pašizaugsmi un interesēm, un tiešsaistes kursu klāsts arvien tiek papildināts. Reizi 3-4 mēnešos LU Open Minded plāno atvērt dažus kursus uzņēmumu darbinieku apmācībām.
LU Open Minded komanda ir priecīga redzēt, ka arvien vairāk uzņēmumu ir gatavi atbalstīt savu darbinieku mācīšanos, piedāvājot apgūt ne tikai ar tiešajiem darba pienākumiem saistītas prasmes, bet dažādojot apmācību saturu un formu, tādējādi paplašinot savu darbinieku redzesloku un parādot, ka mācīšanās ir ikdiena un tā var būt aizraujošs process.
Studijas tiešsaistē ir ērts, moderns un resursu ziņā izdevīgs darbinieku apmācības veids - darbinieki var studēt jebkurā viņiem ērtā vietā un laikā, un projekta komanda parūpējas par studiju procesa organizēšanu. Tā ir arī iespēja tiem uzņēmumiem, kuru filiāles atrodas ārpus Rīgas, piedāvāt visiem saviem darbiniekiem iespēju mācīties pie Latvijas labākajiem pasniedzējiem.
 
Kāds ir LU Open Minded piedāvājums?
LU Open Minded piedāvā uzņēmumiem studijām pavasara sesijā (no februāra līdz aprīlim) atvērt trīs tiešsaistes kursus. Uzņēmums var izvēlēties, kuriem no tiem pieteikt savus darbiniekus.
 
1. ARTIS SVECE: KRITISKĀ DOMĀŠANA UN INFORMĀCIJAS ANALĪZE
2. IVARS AUSTERS: SOCIĀLĀ PSIHOLOĢIJA. ILŪZIJAS DOMĀJOT PAR SEVI UN CITIEM
3. JĀNIS PRIEDE: IEVADS EKONONOMIKĀ: PRAKTISKĀ MIKROEKONOMIKA
  
Kā notiks studijas tiešsaistē?
1. Uzņēmuma pieteiktie kursa dalībnieki reizi nedēļā saņems lekciju video savā e-pastā kopā ar materiāliem, pašpārbaudes testiem, kā arī iespēju kārtot noslēguma pārbaudes darbu un saņemt sertifikātu par kursa apgūšanu.
2. Kopā ar kursa pēdējās lekcijas video kursa dalībnieki saņems noslēguma pārbaudes darbu. Darba izpildei dotas 10-15 dienas. Ja pārbaudes darbs izpildīts, pareizi atbildot uz vismaz 70% jautājumu, kursa dalībnieki 1-2 nedēļu laikā saņems sertifikātu par kursa apgūšanu (drukātā vai elektroniskā versijā - pēc pašu izvēles).
  
Studiju grafiks
Pieteikšanās: 8.02.-26.02.
Studijas (atkarībā no izvēlētā kursa): 27.02.-15.04. (26.04. - Arta Sveces kurss)
Rezultāti un apliecinājuma saņemšana: līdz 25.04. (07.05. - Arta Sveces kurss)
 
Kādi ir nosacījumi, lai pieteiktos?
Uzņēmumam studijām ir jāpiesaka vismaz 5 darbinieki un jāapmaksā viņu studijas. Studiju maksa par vienu kursa dalībnieku - 9.90 EUR + PVN.

Pēc pieteikuma saņemšanas LU Open Minded komanda ar Jums sazināsies.
 
Paldies uzņēmumiem, kuri jau izmantoja LU Open Minded piedāvājumu, dodot iespēju saviem darbiniekiem studēt tiešsaistē. Piedāvājam sniegtās atsauksmes:
 
"Laika posmā no 21.novembra līdz 14.decembrim darbiniekiem piedāvājām LU Open Minded tiešsaistes kursus pašpilnveidei par tādām tēmām kā kritiskā domāšana, gribasspēks un moderna rakstu valoda. Darbinieki novērtē attālinātas mācīšanās priekšrocības – iespēju sekot līdzi lekcijām par interesējošo tematu pašam ērtā laikā un vietā, kā arī ātru piekļuvi papildus saturam un pašpārbaudes testiem. Jau drīzumā aicināsim kolēģus ieskatīties vēl divās tēmās, piedāvājot apgūt jaunus tiešsaistes kursus."
AS Swedbank, Swedbank akadēmijas Baltijā vadītāja Sandra Lāce
 
"Darbinieki ļoti augsti novērtē šo piedāvājumu, jo tā ir iespēja apmācībām ikvienam darbiniekam, neatkarīgi no formālajām apmācību vajadzībām un sasaistes ar tiešajiem darba pienākumiem. Turklāt studiju formāts ir ļoti ērts, jo lekcijas var noklausīties gan darba vietā, gan sev ērtā laikā ārpus darba vietas.
Darbinieki priecājās arī saņemt apliecinājumu par kursa apguvi, kas, atkarībā no mācību dalībnieka izvēles, bija sagatavots elektroniski vai papīra formātā.
Esam gandarīti par sadarbību ar LU Open Minded, jo tiek sniegts neatsverams atbalsts gan informācijas sagatavošanā, gan korekti novadīts mācību process un sagatavots pārskatāms rezultātu kopsavilkums."
Maxima Latvija SIA, Personāla vadības departamenta direktors Raitis Apinis

ARTIS SVECE: KRITISKĀ DOMĀŠANA UN INFORMĀCIJAS ANALĪZE

Kritiskā domāšana kā analīzes tehnika piedāvā praktiski izmantojamus intelektuālus rīkus, ar kuru palīdzību iespējams izvērtēt informāciju un nepazust tajā. Šajā nodarbību ciklā apgūsim dažus vienkāršus kritiskās domāšanas principus, kas ļauj pamanīt, kad ar informāciju un vēstījumiem tiek manipulēts, atcerēsimies visizplatītākos negodīgas argumentācijas paņēmienus, domāsim par to, kā nošķirt ticamo no apšaubāmā, mācīsimies pamanīt vārdos nepateikto, analizēsim neskaidrības, kas rodas no neprecīza valodas lietojuma.
 
KURSA APRAKSTS ATRODAMS ŠEIT

IVARS AUSTERS: SOCIĀLĀ PSIHOLOĢIJA. ILŪZIJAS DOMĀJOT PAR SEVI UN CITIEM

Šis ir optimistisks kurss par cilvēka psiholoģiskās dabas trūkumiem un to, cik daudz varam uzticēties savām nojausmām un emocionālajām reakcijām. Kā izrādās – tās itin bieži mūs maldina, tāpēc lieti noderēs prasme šīs situācijas atpazīt un nepieļaut ierastākās kļūdas.
Kursa gaitā pētīsim to, kā analizējam informāciju un pieņemam lēmumus – kam un kāpēc pievēršam uzmanību, ko atceramies un izvēlamies, kam piekrītam, pret ko protestējam.

 
KURSA APRAKSTS ATRODAMS ŠEIT

JĀNIS PRIEDE: IEVADS EKONONOMIKĀ: PRAKTISKĀ MIKROEKONOMIKA

Kursa mērķis ir populārzinātniskā un interesantā veidā dot plašam klausītāju lokam būtiskākās zināšanas par likumsakarībām, ko pēta mikroekonomika, t.i. par patērētāju un ražotāju motivāciju un rīcību tirgū; par patērētāju optimālu pirkumu izvēli, kas sniegtu maksimālu labumu; par uzņēmēju dilemmu izvēloties resursu preču un pakalpojumu radīšanai, lai minimizētu izmaksas; par īpatnībām dažādos tirgus tipos un peļņas maksimizācijas nosacījumiem; par cenu stratēģijām, kas sniedz iespējas maksimizēt ieņēmumus; par informācijas trūkuma ietekmi uz tirgus dalībniekiem.
 
KURSA APRAKSTS ATRODAMS ŠEIT