Pareiza un moderna rakstu valoda – jūsu uzņēmumā

Pareiza un moderna rakstu valoda ir ne tikai indivīda pašapziņas jautājums, bet arī mūsdienīga uzņēmuma vizītkarte. Piedāvājam uzlabot uzņēmuma darbinieku rakstu valodas prasmes pie jums, jūsu uzņēmuma vajadzībām pielāgotās nodarbībās.
 

Gunas Kalniņas sagatavotās un vadītās lekcijas palīdzēs:
 

- veikli tikt galā ar zināšanu robiem pareizrakstībā;
- vērst uzmanību uz biežākajām kļūdām un noskaidrot, kā tās labot;
- ieraudzīt virzienu, kādā valoda attīstās – saskatīt vietas, kur ir brīvība radoši izpausties;
- uzdrošināties par pareizrakstību domāt kā par veselā saprāta kategoriju.
 

Ja jums ir interese par pareizas un modernas rakstu valodas nodarbībām uzņēmuma darbiniekiem, laipni lūdzam aizpildīt šo anketu, un vienas darba dienas laikā ar jums sazināsimies!
 
Līdz šim pareizu un modernu rakstu valodu uzņēmumiem apguvuši portāla "Delfi" komanda, ZM Pārtikas un veterinārā dienesta un "Ernst & Young Latvia" darbinieki. Ceram šim sarakstam pievienot arī jūsu uzņēmumu!

Pasniedzēja

Guna Kalniņa ir žurnāla "Rīgas Laiks" korektore, bērnu grāmatu un citu īpašu tekstu valodas redaktore kopš 1993. gada.
“Valodā visu laiku notiek pārmaiņas un attīstība. Rodas jauni jēdzieni, jaunu lietu nosaukumi – nepieciešamais vārds ātri iegrozās lietotājiem ērtākajā formā. Daudzas lietas latviešu gramatikā ir vienkārši jāzina un jāatkārto, ja rodas šaubas; gatavojot žurnālu, man ar to jāstrādā katru dienu.”