Guna Kalniņa: Pareiza un moderna rakstu valoda – korektora padomi

Gunas Kalniņas sagatavotās un vadītās lekcijas palīdzēs:
 
- veikli tikt galā ar zināšanu robiem pareizrakstībā;
- vērst uzmanību uz biežākajām kļūdām un noskaidrot, kā tās labot;
- ieraudzīt virzienu, kādā valoda attīstās – saskatīt vietas, kur ir brīvība radoši izpausties;
- uzdrošināties par pareizrakstību domāt kā par veselā saprāta kategoriju.

 
Kāpēc ir svarīgi rakstīt pareizi? Pirmkārt, lai mēs tiktu saprasti un netiktu pārprasti. Otrkārt, laba rakstu valoda ir pašcieņas jautājums. Bieži vien ikdienas saziņā tieši rakstu valoda ir vizītkarte, kas rāda, ar ko mums ir darīšana. Ja rakstu valoda ir korekta un skaidra, tas iedveš lielāku uzticību, ka cilvēks būs akurāts arī citās lietās.

 

Kursa norise: Lekciju kurss var tikt piedāvāts studēšanai tiešsaistē. Bez tiešsaistes studijām ir iespējams iegādāties piekļuvi visu lekciju video, intereses gadījumā lūgums rakstīt uz: luopenminded@gmail.com
 
Vienas video lekcijas ilgums: 20-40 minūtes + materiāls patstāvīgai tēmas atkārtošanai.
 
Klausītāji, auditorija: visi, kas ikdienā saskaras ar tekstu rakstīšanu un rediģēšanu: žurnālisti, valsts pārvaldes darbinieki, blogeri, sabiedrisko attiecību speciālisti, reklāmas tekstu autori un visi citi, kas vēlas sazināties pareizā un mūsdienām atbilstošā latviešu valodā.
  
No kursa klātienes dalībnieku atsauksmēm:
 
"Guvu apliecinājumu – valoda attīstās un mainās. Nav nekā statiska. Arī gramatikā."
"Patika kursa saturs, pasniegšanas veids – neuzspiežot kategorisku viedokli, taču vienlaikus skaidri norādot, kas ir likumu prasības un kur/ ciktāl pieļaujama interpretācija. Galvenais ieguvums – pasniedzējs iedeva arī "makšķeri", norādes uz vērtīgiem avotiem, kas man dod iespēju pareizas valodas pētīšanu/ apguvi turpināt arī pēc kursa, patstāvīgi."
"Gudro prātu diskusija. Brīvā atmosfēra, ideja, ka valoda ir radoša, ka nekas nav akmenī cirsts. Aicinājums to lietot pēc katra 'latviskuma' principiem, taču mazināt radošumu vietās un lietās, kur latviešu valodai ir stingri noteikti principi. Piemēri no patiesiem piemēriem."
"Patika plašais aptverto tēmu daudzums – no visa mazliet. Reāli piemēri no masu medijiem. Pamatoti paskaidrojumi par lielāko daļu piemēru. Piemēri, kas balansē uz kuriozitātes robežas – smaidam. Pēdējā lekcija rosināja domāt par robežām valodā (tradīcija/atveides principi)."
 
Par lektori:
Guna Kalniņa ir žurnāla Rīgas Laiks korektore, bērnu grāmatu un citu īpašu tekstu valodas redaktore kopš 1993. gada.
“Valodā visu laiku notiek pārmaiņas un attīstība. Rodas jauni jēdzieni, jaunu lietu nosaukumi – nepieciešamais vārds ātri iegrozās lietotājiem ērtākajā formā. Daudzas lietas latviešu gramatikā ir vienkārši jāzina un jāatkārto, ja rodas šaubas; gatavojot žurnālu, man ar to jāstrādā katru dienu.”

Lekciju saraksts

1. lekcija. Laba rakstu valoda ir pašcieņas jautājums

Dzīvo tā valoda, kurā var runāt par visu. Latviešu valodā var runāt par visu.
Jauni vārdi, kas atnāk reizē ar jaunām lietām un jēdzieniem: tviteris, baneris, gūglēt.
Termini un to rakstība: kodofons jeb namrunis, ekomāja, biodegviela.
Kulinārijas jaunumi: brūnītis, smūtijs un citi.

2. lekcija. Biežākās kļūdas

...un vēl par vārdu pareizrakstību: atpazīt vai pazīt, kurš ir pastāvīgs, kurš patstāvīgs, papildu ziņas, papildus.

3. lekcija. Lielo sākumburtu lietošana

Latviešu valodā lielo sākumburtu lietošana ir diezgan sarežģīta, jāzina daudz dažādu pieņēmumu un noteikumu. Taču ir iespējams saprast pamatprincipus.

4. lekcija. Mazie vārdiņi, kas rada nesaprašanos

Apstākļa vārdu, partikulu un saikļu pareizrakstība: kaut kas, kaut kā, nez kad, neparko, it kā, tātad, līdzko, tikko, ne vien – bet arī.
Darbības vārdu pareizrakstība, līdzskaņu mija: gausties, lauzties, sniegties, ceļas, mitināmies, nākat/nāciet.

5. lekcija. Praktiskā interpunkcija teikuma beigās

Punkts, jautājuma zīme, izsaukuma zīme, daudzpunkte un to kombinācijas. Kā rīkoties teikuma vidū: komats, domuzīme, pēdiņas un citas pieturzīmes.

6. lekcija. Teikumu shēmas

Nekas labāks par tām nav izdomāts: ja jums ir garš, sarežģīts teikums, uzzīmējiet tam shēmu un jūs nonāksiet pie risinājuma. Likt vai nelikt komatu: acīmredzot, bez šaubām, liels kā māja, lielāks, nekā varēja iedomāties.

7. lekcija. Citvalodu īpašvārdu atveide

Jānis Endzelīns par galveno principu izvirzījis īpašvārdu atveidi pēc oriģinālvalodas izrunas, bet paredzot arī tradīcijas nozīmi un kompromisa gadījumus. Lekcijā apskatīti dažādi piemēri.

8. lekcija. Vēl dažas noderīgas lietas

Uzrunas, adreses, abreviatūras: Augsti godājamais N. kgs un citi godātie viesi. Skaitļu un skaitļa vārdu rakstība: 50 000 latu ceturtdien 19.00.
 
Par iespēju iegādāties piekļuvi visu lekciju video lūgums rakstīt uz: luopenminded@gmail.com