5. lekcija. Latvijas kultūras mantojums vadonības laikmetā