Par projektu / About the Project

LU Open Minded ir sadarbībā ar Latvijas Universitāti veidota klātienes un tiešsaistes izglītības iniciatīva, kas piedāvā pilnveidot sevi un aizrautīgi izzināt aktuālas tēmas kopā ar Latvijas labākajiem lektoriem.

 

LU Open Minded misija ir bakalaura līmeņa zināšanas, kas tradicionāli bijušas pieejamas tikai universitātēs, padarīt pieejamas plašākai auditorijai. Īpaši nozīmīgi tas ir ņemot vērā pasaules izglītības tendences, kad arvien vairāk vadošu augstskolu publisko savus mācību materiālus tiešsaistē, tādējādi pašos pamatos mainot zināšanu nodošanas principus un mācīšanās iespējas. Bakalaura līmeņa izglītība latviešu valodā tiešsaistē plašākai auditorijai Latvijā tiek piedāvāta pirmo reizi.

 

LU Open Minded mācību iespējas var izmantot divējādi – klātienē, reizi nedēļā tiekoties aci pret aci ar lektoru, vai arī tiešsaistē – piesakoties kādam no piedāvātajiem tiešsaistes kursiem un studējot sev ērtā laikā un vietā. Projekta piedāvātie lekciju kursi ir četras līdz divpadsmit lekcijas gari, kursa labākai izpratnei tiek piedāvāta literatūra, pašpārbaudes testi, pārbaudes darbs kursa noslēgumā un apliecinājums par kursa pabeigšanu.

 

Open Minded Practical ir projekta atzars, kas piedāvā praktiski pielietojamus zināšanu kursus profesionāļiem, uzņēmumu vadītājiem un citiem, kuri vēlas pilnveidot sevi, lai augtu kā profesionālajā, tā privātajā dzīvē. Uz tikšanos lekcijās!

 

Vairāki projekta ietvaros realizētie klātienes un tiešsaistes kursi 2015. un 2016.gadā tapuši pateicoties Nordea Bank AB atbalstam. Projekts saņēmis atbalstu arī no Amerikas Savienoto Valstu vēstniecības Latvijā, Slimību profilakses un kontroles centra un Latvijas Ārstu biedrības.

 

LU Open Minded publicitāte

 

Sākot ar projekta publisku pieteikšanu 2013. gada decembrī, LU Open Minded izpelnījies plašu un pozitīvu publicitāti nacionāla līmeņa medijos. Lūk, daži piemēri:

 

Ziņu sižets par LU Open Minded LATVIJAS TELEVĪZIJĀ, LTV1

Ziņu sižets par LU Open Minded LATVIJAS TELEVĪZIJĀ, LTV7

LU Open Minded  Toma Greviņa rīta šovā LATVIJAS RADIO, pieci.lv

Intervija ar projekta vadītāju Edgaru Eihmani LATVIJAS RADIO pārraidē “Zināmais nezināmajā”

Intervija ar projekta vadītāju Edgaru Eihmani un kursa “Budisms” lektoru Kasparu Eihmani Radio Naba ēterā

Intervija ar astronomu Ilgoni Vilku par projektu LU Open Minded Latvijas Radio Pieci ēterā

Ziņu sižets par LU Open Minded LATVIJAS RADIO, LR1

Raksts par tālmācību (tostarp projektu LU Open Minded) laikrakstā LATVIJAS VĒSTNESIS

Raksts par projektu laikrakstā “Diena”

Intervija ar projekta direktoru Reini Tukišu žurnālā Kapitāls 05.2014.

Intervija ar kursa “Nacionālisms” lektoru Ivaru Ījabu Latvijas Radio Pieci pārraidē Domnīca

Intervija ar kursa “Fizikas paradigmu spēks un bezspēcība” lektoru Vjačeslavu Kaščejevu Latvijas Radio Pieci pārraidē Domnīca

Intervija ar projekta vadītāju Edgaru Eihmani Latvijas Radio Pieci pārraidē Domnīca

Intervija ar kursa “Budisms” lektoru Kasparu Eihmani Latvijas Radio Pieci pārraidē Domnīca

 

About the Project 

LU Open Minded is an education initiative designed in collaboration with University of Latvia providing for personal development and exciting learning process together with Latvia’s leading lecturers.
The mission of LU Open Minded is to make BA-level academic knowledge – traditionally provided at universities – available for broader audience and also online. It is especially relevant in the context of the cutting-edge global trends in education, when top-notch universities increasingly post their study materials online, thus fundamentally changing the principles of knowledge transfer and the studying process itself.
In the Latvian educational system, LU Open Minded marks an unprecedented turning point, as BA-level education in the Latvian language online is available for the first time.
There are two ways one can take advantage of the studying possibilities offered by LU Open Minded – firstly, by attending the face-to-face lectures and discussions, and, secondly, by following the lecture courses online. In total, each course consists of up to 12 lectures, regular reading assignments, an examination test at the end of the course, and a course completion certificate.

 

LU Open Minded publicity record

 

LU Open Minded has been able to attract wide and far reaching publicity. Below are listed the highlights news stories about the project:

 

A news story about LU Open Minded in LATVIJAS TELEVĪZIJA, LTV1

A news story about LU Open Minded in LATVIJAS TELEVĪZIJA, LTV7

LU Open Minded at Toms Grevins’ morning show in LATVIJAS RADIO, pieci.lv

An interview with project manager Edgars Eihmanis in LATVIJAS RADIO, the broadcast “Zināmais nezināmajā”, Jan 7, 2014

An interview with project manager Edgars Eihmanis and lecturer Kaspars Eihmanis in LATVIJAS RADIO, RADIO Naba

An interview with astronomer Ilgonis Vilks about LU Open Minded in LATVIJAS RADIO, Pieci.lv

A news story about LU Open Minded in LATVIJAS RADIO, LR1

LU Open Minded featured in an article in LATVIJAS VESTNESIS

LU featured in Diena.lv article

Interview with project director Reinis Tukišs in the Kapitals magazine 05.2014.

Interview with lecturer of the course “Nationalism” Ivars Ijabs in Latvijas Radio, pieci.lv program Domnica

Interview with lecturer of the course “The Strengths and Weaknesses of The Paradigms of Physics ” Vjaceslavs Kascejevs in Latvijas Radio, pieci.lv program Domnica

Interview with project manager Edgars Eihmanis in Latvijas Radio, pieci.lv program Domnica

Interview with lecturer of the course “Buddhism for the Residents of Western Cities” Kaspars Eihamnis in Latvijas Radio, pieci.lv program Domnica