Pareiza un moderna rakstu valoda – Jūsu uzņēmumā!

Pareiza un moderna rakstu valoda ir ne tikai indivīda pašapziņas jautājums, bet arī mūsdienīga uzņēmuma vizītkarte. Piedāvājam uzlabot sava uzņēmuma darbinieku rakstu valodas prasmes individuālās nodarbībās.
 
Ja jums ir interese par pareizas un modernas rakstu valodas nodarbībām sava uzņēmuma darbiniekiem, laipni lūdzam aizpildīt šo anketu un vienas darba dienas laikā ar jums sazināsimies!

 

Uzņēmuma nosaukums

Kontaktpersonas vārds un uzvārds

Kontaktpersonas e-pasts

Kontaktpersonas tālruņa numurs

Informācija, ko mums ņemt vērā: